Kontakt

Slangerup Jagtforenings officielle adresser og kontaktinformationer

Slangerup Jagtforenings klubhus og flugtskydebane
Hørup Skovvej 7
3550 Slangerup

Mail: info@sljf.dk

For direkte kontaktdetaljer til foreningens bestyrelsesmedlemmer, henvises til bestyrelsesoversigten.