Bestyrelsen

Enhver forenings virke sker ikke uden en bestyrelse, nedenfor finder du vores.

Vores bestyrelse

I Slangerup Jagtforening kan bestyrelsen anskues i to kategorier. 1) Administration, som er bestyrelsesformanden og kassereren, hvis formål er at varetage den løbende administrative arbejdsbyrde i foreningen. 2) Udvalgene, som består af en formand for i flugtskydningsudvalget, hundeudvalget og aktivitetsudvalget. Udvalgsformændenes formål er at udpege, planlægge og orkestrere forenings aktivitetsområder.

Administration

Formand

Jens Christian Wortmann
Mail: formand@sljf.dk
Telefon: +45 3075 1450

Kasserer

Kasper S. Holmquist
Mail: kasserer@sljf.dk
Telefon: +45 5188 7115

Menigt medlem

Tonny Ventrup
Mail: tonny.ventrup@gmail.com
Telefon: +45 2273 6052

udvalgene

Flugtskydning

Lone Ventrup
Mail: loth.ventrup@gmail.com
Telefon: +45 2714 3052

Hunde

Michael Høi Worm Jensen
Mail: worm.michael@gmail.com
Telefon: +45 5073 6631

Aktiviteter

Tino Capion
Mail: tinocapion7@gmail.com
Telefon: +45 2426 2103