Udvalgene

Ildsjælene i Slangerup jagtforenings, som driver foreningens løbende aktiviteter.

tre hovedudvalg: flugtskydningsudvalget, hundeudvalget og aktivitetsudvalget.

Hvert udvalg drives af en formand, formændene kan og skal udpege repræsentanter til at assistere med de fornødne ressourcer så foreningens aktiviteter kan afvikles. Mere information om formændene og udvalgenes arbejde findes herunder.

flugtskydningsudvalget

Udvalget varetager planlægning og praktikken omkring foreningens skydeaktiviteter såsom konkurrencer og offentlige skydedage.

hundeudvalget

Udvalget varetager planlægning og praktikken omkring foreningens tilbud på hundeområdet såsom hundetræningshold mv.

aktivitetsudvalget

Udvalget varetager planlægning og praktikken omkring foreningens øvrige tilbud og aktiviteter såsom foredrag og kursus.